Info

Het seizoen


Leeftijdsindeling
Volgende leeftijdsindelingen worden gehanteerd. Hierbij wordt 31 dec. als peildatum gehanteerd. Een kind dat bijvoorbeeld voor 31 december 15 jaar wordt, speelt vanaf het nieuwe seizoen start: september bij de junioren.
• 5/6 jaar...............Guppen
• 7/8 jaar...............Turven
• 9/10 jaar.............Benjamins
• 11/12 jaar...........Minis
• 13/14 jaar...........Cubs
• 15/16 jaar...........Junioren
• 17/18 jaar...........Colts
• > 18 jaar………..Senior
Dispensatie
Ieder lid wordt door de bond a.d.h.v. de leeftijd in zijn of haar groep ingedeeld. Mochten er redenen zijn dat wij als club vinden dat iemand eventueel in een hogere of lagere leeftijdscategorie behoort. Wordt er in overleg met de ouders soms voor gekozen iemand te dispenseren naar een hogere of lagere leeftijdscategorie. Veiligheid en plezier zijn hier twee belangrijke factoren in.
Mocht u als ouders merken jullie zoon of dochter niet op zijn of haar plek zit stellen wij het op prijs dat u dit bij de trainer meldt. Daarnaast kan het zo zijn dat de trainers de speler uit zichzelf al bij een lagere of hogere leeftijdsgroep indelen. Dit heeft dan te maken met ervaring, lichaamsbouw, ontwikkeling enz.

Het seizoen in grote lijnen

Het seizoen loopt in grote lijnen van begin september t/m eind mei. Op onze site kunt u vaak zien wanneer er getraind wordt en u wordt ook via de mail op de hoogte gehouden. De Cubs, Junioren en Colts spelen in september en oktober een regionale competitie waarna er door de NRB een indeling gemaakt wordt voor de rest van de competitie. De standen en uitslagen van deze competitie kunt u vinden op onze site.
Voor de Turven, Benjamins en de Minis worden er TBM-dagen georganiseerd regionaal Noord NL. Dit is gemiddeld 1 keer per maand elke keer bij een andere vereniging. Daarnaast zijn er de TBM bondsdagen nationaal en TBM NK. Rugby kent geen officiele winterstop, maar de ervaring leert dat de competitie tussen half december en half januari stil ligt. De trainingen gaan gewoon door, eventueel in aangepaste vorm.
De minis spelen sinds dit jaar ook een noordelijke competitie. De kans-van-hans competitie. Die worden gepland naast de TBM dagen. De wedstrijden worden in principe op de zaterdagen gepland.
De senioren spelen al sinds jaar en dag met een eigen team. Zij spelen momenteel nog in de vierde klasse, district Noord/Noordoost. Dat heeft zo zijn voordelen. In tegenstelling tot de jeugd blijven de heren in de noordelijke provincies.
Trainen doen we twee keer per week. Afhankelijk van de leeftijd is dat op dinsdag woensdag, donderdag of vrijdag. De trainingstijden staan ook op de website.

Info overzicht